KURUMSAL

Merhaba

Temelleri 1996 yılında atılan Server; insanlığın yararını, yaşam kalitesini yükseltmeyi önceleyen ve tüm çalışma alanlarında özgün ve öncü olmayı hedefleyen uluslararası bir kurumdur. Server’in faaliyet gösterdiği alanlardaki tüm çalışmaları referans değer niteliğindedir.

Çalışmalarını yürütürken de ilke ve değerlerini ürün ve hizmetlerine yansıtır. Çalışanları, paydaşları ve tüm insanlar için iyiliği ve güzelliği esas alan bir yaklaşımla hareket eder.

Markalarımız

İlke ve Değerlerimiz

Server’in ilke ve değerlerinin özünde insan ve insanlığın yararı vardır.

Her şeyde insanlığın yararını gözetiyoruz.
Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda insanlığın yararına, başta kişinin kendisine ve çevresine değer katabilecek çalışmaların içinde olmayı tercih ediyoruz.

Evrensel etik ve hukuk kurallarına dikkat ediyoruz.
Çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve paydaşlarımızla sürdürdüğümüz ilişkilerde iyi niyete ve adalete önem veriyoruz. Bizi biz yapan değer ve hasasiyetlerimizle yasalara ve ahlak kurallarına uygun hareket ediyoruz.

Özgün ve öncü çalışmalar yapmayı hedefliyoruz.
Yaptığımız tüm faaliyetlerde hassasiyetlerimizi gözeterek özgün alanlar ve fikirlere önem veriyoruz. Yaptığımız çalışmalarda öncü olmayı önemsiyoruz.

Yenilikçi ve girişimci bir ruha sahibiz.
Modern bir anlayışla toplumların değişimini takip ederek ve en yeni teknolojiyi kullanarak yenilikçi bir anlayışla girişimlerimizi gerçekleştiriyoruz.

Çalışmalarımızın sürdürülebilir olmasına önem veriyoruz.
İnsanların yaşam kalitesini yükseltecek faaliyetlerde bulunmayı ve topluma katkı sağlamayı önemsiyoruz. Uzun vadede geleceğe yatırım yaparak, katma değer oluşturarak, nitelikli faaliyetlerin sürdürülebilir olmasına önem veriyoruz.

Doğal ve sağlıklı olanı önemsiyoruz.
Yatırım yaptığımız tüm çalışma alanlarının doğal olmasına, başta insanın ve çevrenin yararına olmasına, insanların tabiatına ve sağlığına uygun olmasına dikkat ediyoruz.

“İşlerimizi en güzel şekilde yapmak”

Server İlke ve Değerleri’ni esas alarak dünyanın daha yaşanılabilir bir yer olmasına katkı sağlamak ve tüm dünyada dostça yaşayan insanların hayatlarının daha güzel olması için çalışıyor, işlerimizi en güzel şekilde yapmaya gayret ediyoruz.