GIDA
EĞİTİM
ENERJİ
MEDYA
İNŞAAT
TEKNOLOJİ
DİĞER

SEKTÖRLER

GIDA
EĞİTİM
ENERJİ
MEDYA
İNŞAAT
TEKNOLOJİ
DİĞER

Faaliyet Alanlarımız

Server’in faaliyet gösterdiği alanların tümünde insan ve çevre için en doğal ve sağlıklı olanı tercih ediyoruz.

Çalışmalarımızı yürütürken Server İlke ve Değerleri’ni tüm ürün, hizmet ve iş süreçlerimize yansıtıyoruz. Çalışanlarımız, paydaşlarımız ve tüm insanlar için iyiliği ve güzelliği esas alan bir yaklaşımla hareket ederek tüm dünya için özgün bir yaşam tarzı öneriyoruz.

Doğal ve sağlıklı olanı tercih edip kalite standardını yüksek tutarak modern yöntemlerle en iyi gıdayı üretmeyi ve işlemeyi amaçlıyoruz.
GIDA
Her biri farklı ve değerli çocuklarımızın kendi potansiyellerini keşfetmelerini sağlayarak küresel ve ideal insanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz.
EĞİTİM
Yenilenebilir, sürdürülebilir enerji kaynaklarından yararlanarak çevreye saygılı ve daha yaşanabilir dünya için çalışıyoruz.
ENERJİ
En iyi medya araçları ve son teknolojiyi kullanarak, tüm dünya insanlarına doğru zamanda, doğru bilgiyi ulaştırmak için çalışıyoruz.
MEDYA
Modern teknikler kullanarak insanın tabiatına uygun, doğal, kaliteli yaşam alanları oluşturarak standartları belirlemeyi hedefliyoruz.
İNŞAAT
Hızla gelişmekte olan bilişim teknolojilerini doğru ve etkin kullanarak,dünyadaki varlık sebebimize uygun, hayatımızı pozitif yönde etkileyecek ve kolaylaşacak, tüm dünyada örnek alınacak ve uygulanabilecek çözümler üretiyoruz.
TEKNOLOJİ
Server’in ideallerini gerçekleştirmek için diğer sektörlerde de iş ortaklıkları ve girişimlerde bulunuyoruz.
DİĞER

“İşlerimizi en güzel şekilde yapmak”

Server İlke ve Değerleri’ni esas alarak dünyanın daha yaşanılabilir bir yer olmasına katkı sağlamak ve tüm dünyada dostça yaşayan insanların hayatlarının daha güzel olması için çalışıyor, işlerimizi en güzel şekilde yapmaya gayret ediyoruz.